جستجوی پیشرفته

خرید ویلا در ایزدشهر – ۱۷۶۸

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۳۶۰ متر
متراژ بنا: ۲۲۰ متر
تعداد خواب: ۴
موقعیت مکانی: شهری
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در ایزدشهر- ۳۲۳۸

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۲۸۰ متر
متراژ بنا: ۲۰۰ متر
تعداد خواب: ۳
موقعیت مکانی: شهری
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید  ویلا در بابلسر – ۲۲۳۶

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۲۳۲ متر
متراژ بنا: ۲۱۰ متر
تعداد خواب: ۳
موقعیت مکانی: شهری
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در محمودآباد ۱۲-۷۰۹۷

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۲۴۰ متر
متراژ بنا: ۱۲۰ متر
تعداد خواب: ۲
موقعیت مکانی: شهری
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در ایزدشهر با استخر-۷۱۱۲

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۳۰۰ متر
متراژ بنا: ۲۵۰ متر
تعداد خواب: ۴
موقعیت مکانی: شهری
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در ایزدشهر – ۵۱۱۸

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۵۰۰ متر
متراژ بنا: ۵۰۰ متر
تعداد خواب: ۴
موقعیت مکانی: شهری
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در ایزدشهر – ۳۲۳۷

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۳۰۵ متر
متراژ بنا: ۲۲۰ متر
تعداد خواب: ۳
موقعیت مکانی: شهری
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در ایزدشهر ۱۲-۱۷۷۰

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۳۶۰ متر
متراژ بنا: ۲۶۰ متر
تعداد خواب: ۴
موقعیت مکانی: شهری
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شهرکی در متل قو -۵۸۸۲

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۸۵۰ متر
متراژ بنا: ۸۳۰ متر
تعداد خواب: ۸
موقعیت مکانی: شهری
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در محمودآباد نزدیک دریا – ۱۶۶۸

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۲۳۵ متر
متراژ بنا: ۱۲۰ متر
تعداد خواب: ۲
موقعیت مکانی: شهری
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در ایزدشهر ۱۲-۹۷۹

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۳۶۴ متر
متراژ بنا: ۳۴۰ متر
تعداد خواب: ۵
موقعیت مکانی: شهری
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در محمودآباد نزدیک ساحل – ۳۱۷۸

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۳۰۵ متر
متراژ بنا: ۱۳۰ متر
تعداد خواب: ۲
موقعیت مکانی: شهری
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در محمود آباد -۷۰۱۸

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۳۰۰ متر
متراژ بنا: ۲۲۰ متر
تعداد خواب: ۳
موقعیت مکانی: شهری
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در ایزدشهر – ۳۱۸۷

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۲۵۰ متر
متراژ بنا: ۲۹۰ متر
تعداد خواب: ۴
موقعیت مکانی: شهری
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در ایزدشهر ۱۲-۲۶۱۹

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۲۰۵ متر
متراژ بنا: ۱۶۰ متر
تعداد خواب: ۳
موقعیت مکانی: شهری
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در ایزدشهر ۱۲-۳۱۸۵

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۱۸۰ متر
متراژ بنا: ۱۴۰ متر
تعداد خواب: ۲
موقعیت مکانی: شهری
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا استخردار در بابلسر – ۲۰۳۴

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۴۱۸ متر
متراژ بنا: ۴۰۰ متر
تعداد خواب: ۳
موقعیت مکانی: شهری
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در محمودآباد – ۲۸۳۸

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۲۰۰ متر
متراژ بنا: ۱۵۰ متر
تعداد خواب: ۲
موقعیت مکانی: شهری
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در ایزدشهر – ۷۰۶۰

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۳۷۵ متر
متراژ بنا: ۲۴۰ متر
تعداد خواب: ۳
موقعیت مکانی: شهری
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در نور – ۷۰۵۹

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۲۱۱ متر
متراژ بنا: ۱۷۰ متر
تعداد خواب: ۳
موقعیت مکانی: شهری
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۲۶۲۵

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۱۷۰ متر
متراژ بنا: ۹۰ متر
تعداد خواب: ۲
موقعیت مکانی: شهری
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جستجو ملک

هدف از سامانه تحت وب،ارائه خدمات مشاوره ای خرید و فروش ویلا،آپارتمان و زمین در شهرهای برند شمال ایران می باشد.
با این سامانه انلاین خرید و فروش ویلا می توانید به راحتی و در کمترین زمان و هزینه و سریع ترین روش ممکن ملکهای دلخواه خود را با هرتوان مالی و هر سلیقه ای خریداری نمایید.

تماس با سیوان


  • آدرس شعبه 1:نوشهر-کیلومتر ۱۵ جاده رویان – چلندر – جنب هتل ستاره شب – مشاورین املاک سیوان
  • آدرس شعبه 2:رویان -کیلومتر ۷ نوشهر -ونوش -۵۰ متر قبل از ورودی اصلی ونوش -املاک سیوان ویلا لوکس
  • آدرس شعبه 3:محمود آباد -خیابان امام – نبش نسیم ۶۷/۱/۱ روبروی جاده آزادمون -املاک سیوان
  • آدرس شعبه 4:چمستان- کیلومتر ۷ جاده آمل به چمستان -۳۰۰ متر بعد از شرکت زربال آلشرود -امیر آباد- املاک سیوان

نماد اعتماد الکترونیک


مقایسه