جستجوی پیشرفته

خرید ویلا در شمال محمودآباد-۱۶۱۴

خرید ویلا در شمال محمودآباد-۱۶۱۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۱۰۵ متر
متراژ بنا: ۱۴۰ متر
تعداد خواب: ۲
موقعیت مکانی: شهری
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در محمودآباد ۱۲-۷۰۹۷

فروش ویلا در محمودآباد ۱۲-۷۰۹۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۲۴۰ متر
متراژ بنا: ۱۲۰ متر
تعداد خواب: ۲
موقعیت مکانی: شهری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در محمودآباد نزدیک دریا – ۱۶۶۸

فروش ویلا در محمودآباد نزدیک دریا – ۱۶۶۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۲۳۵ متر
متراژ بنا: ۱۲۰ متر
تعداد خواب: ۲
موقعیت مکانی: شهری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در ایزدشهر – ۷۰۶۰

خرید ویلا در ایزدشهر – ۷۰۶۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۳۷۵ متر
متراژ بنا: ۲۴۰ متر
تعداد خواب: ۳
موقعیت مکانی: شهری
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا استخردار در بابلسر – ۲۰۳۴

فروش ویلا استخردار در بابلسر – ۲۰۳۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۴۱۸ متر
متراژ بنا: ۴۰۰ متر
تعداد خواب: ۳
موقعیت مکانی: شهری
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا استخر دار در چالوس-۸۴۰۲

فروش ویلا استخر دار در چالوس-۸۴۰۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۸۶۰ متر
متراژ بنا: ۲۴۰ متر
تعداد خواب: ۳
موقعیت مکانی: شهری
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در محمود آباد -۷۰۱۸

خرید ویلا در محمود آباد -۷۰۱۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۳۰۰ متر
متراژ بنا: ۲۲۰ متر
تعداد خواب: ۳
موقعیت مکانی: شهری
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در ایزدشهر – ۱۷۶۸

خرید ویلا در ایزدشهر – ۱۷۶۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۳۶۰ متر
متراژ بنا: ۲۲۰ متر
تعداد خواب: ۴
موقعیت مکانی: شهری
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در ایزدشهر- ۳۲۳۸

فروش ویلا در ایزدشهر- ۳۲۳۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۲۸۰ متر
متراژ بنا: ۲۰۰ متر
تعداد خواب: ۳
موقعیت مکانی: شهری
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید  ویلا در بابلسر – ۲۲۳۶

خرید ویلا در بابلسر – ۲۲۳۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۲۳۲ متر
متراژ بنا: ۲۱۰ متر
تعداد خواب: ۳
موقعیت مکانی: شهری
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در ایزدشهر با استخر-۷۱۱۲

خرید ویلا در ایزدشهر با استخر-۷۱۱۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۳۰۰ متر
متراژ بنا: ۲۵۰ متر
تعداد خواب: ۴
موقعیت مکانی: شهری
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در ایزدشهر – ۵۱۱۸

فروش ویلا در ایزدشهر – ۵۱۱۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۵۰۰ متر
متراژ بنا: ۵۰۰ متر
تعداد خواب: ۴
موقعیت مکانی: شهری
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در ایزدشهر – ۳۲۳۷

فروش ویلا در ایزدشهر – ۳۲۳۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۳۰۵ متر
متراژ بنا: ۲۲۰ متر
تعداد خواب: ۳
موقعیت مکانی: شهری
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در ایزدشهر ۱۲-۱۷۷۰

فروش ویلا در ایزدشهر ۱۲-۱۷۷۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۳۶۰ متر
متراژ بنا: ۲۶۰ متر
تعداد خواب: ۴
موقعیت مکانی: شهری
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در بابل – ۳۷۰۸

فروش ویلا در بابل – ۳۷۰۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۲,۶۶۷ متر
متراژ بنا: ۲۵۰ متر
تعداد خواب: ۲
موقعیت مکانی: شهری
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا شهرکی در متل قو -۵۸۸۲

خرید ویلا شهرکی در متل قو -۵۸۸۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: ۸۵۰ متر
متراژ بنا: ۸۳۰ متر
تعداد خواب: ۸
موقعیت مکانی: شهری
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در ایزدشهر ۱۲-۹۷۹

خرید ویلا در ایزدشهر ۱۲-۹۷۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۳۶۴ متر
متراژ بنا: ۳۴۰ متر
تعداد خواب: ۵
موقعیت مکانی: شهری
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در محمودآباد نزدیک ساحل – ۳۱۷۸

فروش ویلا در محمودآباد نزدیک ساحل – ۳۱۷۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۳۰۵ متر
متراژ بنا: ۱۳۰ متر
تعداد خواب: ۲
موقعیت مکانی: شهری
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در ایزدشهر – ۳۱۸۷

خرید ویلا در ایزدشهر – ۳۱۸۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۲۵۰ متر
متراژ بنا: ۲۹۰ متر
تعداد خواب: ۴
موقعیت مکانی: شهری
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در ایزدشهر ۱۲-۲۶۱۹

فروش ویلا در ایزدشهر ۱۲-۲۶۱۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۲۰۵ متر
متراژ بنا: ۱۶۰ متر
تعداد خواب: ۳
موقعیت مکانی: شهری
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در ایزدشهر ۱۲-۳۱۸۵

خرید ویلا در ایزدشهر ۱۲-۳۱۸۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۱۸۰ متر
متراژ بنا: ۱۴۰ متر
تعداد خواب: ۲
موقعیت مکانی: شهری
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در محمودآباد – ۲۸۳۸

خرید ویلا در محمودآباد – ۲۸۳۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۲۰۰ متر
متراژ بنا: ۱۵۰ متر
تعداد خواب: ۲
موقعیت مکانی: شهری
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خرید ویلا در نور – ۷۰۵۹

خرید ویلا در نور – ۷۰۵۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۲۱۱ متر
متراژ بنا: ۱۷۰ متر
تعداد خواب: ۳
موقعیت مکانی: شهری
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویلا در نور ۱۶-۲۶۲۵

فروش ویلا در نور ۱۶-۲۶۲۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروخته شده

متراژ زمین: ۱۷۰ متر
متراژ بنا: ۹۰ متر
تعداد خواب: ۲
موقعیت مکانی: شهری
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جستجو ملک

هدف از سامانه تحت وب،ارائه خدمات مشاوره ای خرید و فروش ویلا در شمال،آپارتمان و زمین در شهرهای نوشهر، رویان، محمودآباد، نور، چمستان، کلارآباد، متل قو، نمک آبرود و سایر شهرهای شمالی می باشد.
با این سامانه انلاین خرید و فروش ویلا می توانید به راحتی و در کمترین زمان و هزینه و سریع ترین روش ممکن ملکهای دلخواه خود را با هرتوان مالی و هر سلیقه ای خریداری نمایید.

تماس با سیوان

  • آدرس شعبه 1:نوشهر-کیلومتر ۱۵ جاده رویان – چلندر – جنب هتل ستاره شب – مشاورین املاک سیوان
  • آدرس شعبه 2:اول شهر کلارآباد- جنب فروشگاه جین وست- املاک سیوان
  • آدرس شعبه 3:رویان -کیلومتر ۷ نوشهر -ونوش -۵۰ متر قبل از ورودی اصلی ونوش -املاک سیوان ویلا لوکس
  • آدرس شعبه 4:محمود آباد -خیابان امام – نبش نسیم ۶۷/۱/۱ روبروی جاده آزادمون -املاک سیوان
  • آدرس شعبه 5:چمستان- کیلومتر ۷ جاده آمل به چمستان -۳۰۰ متر بعد از شرکت زربال آلشرود -امیر آباد- املاک سیوان
نماد اعتماد الکترونیک

مقایسه