سامان اسلامی

سامان اسلامی

کارشناس بازاریابی | فروش 0 ملک

اطلاعات تماس


سامان سخت کوش و با روابط اجتماعی بالاست, صبوره و دوست داره در کارش موفق بشه, حس خوبی به همکارا میده.