عبدالرئوف جوادی

عبدالرئوف جوادی

مسئول تدارکات 0 ملک

اطلاعات تماس


عبدالرئوف مهربان و صبوره, سابقه کارش تو مجموعه بالاست و به نوعی زحمت کش تیم هستن و تمام افراد مجموعه دوسش دارن.