پیمان مردانی

پیمان مردانی

کارشناس فایلینگ | فروش 0 ملک

اطلاعات تماس


پیمان جوان خوش فکر و ایده پردازیه, چابکه و پشت کار بالایی داره, فقط ازش کار بخواه با جان و دل انجامش میده. عاشق طبیعت گردیه.