کوروش آماده

کوروش آماده

کارشناس ارشد فایلینگ | فروش 0 ملک

اطلاعات تماس


کوروش ارتباط اجتماعی خوبی داره, با کار کردن در کنارش متوجه زمان نمیشی, آموزش و یادگیری اولویتشه. با کتاب دوسته. عاشق طبیعت گردیه.