حتماً نگاهی به این ملک ها بیاندازید

ویلا

36 میلیارد

خرید ویلا در ونوش نوشهر برای خرید ویلا ، نوشهر ونوش یکی از بهترین شهرهایی است که می توانید در آن در اقدام به خرید ویلا نمایید. ملکی که شما انتخاب کردید یکی از بهترین گزینه های خرید ویلا در ونوش نوشهر است. ویلا با 820 متر زمین، 400 زیر بنا و حیاطی تزیین شده با […]

کد: 88664
820 متر
400 متر
چهار
جنگلی

ویلا

15 میلیارد

خرید خانه باغ ویلایی در نوشهر برای خرید ویلا ، نوشهر یکی از بهترین شهرهایی است که می توانید در آن در اقدام به خرید ویلا نمایید. ملکی که شما انتخاب کردید یکی از بهترین گزینه های خرید ویلا جنگلی در نوشهر است. ویلا با 820 متر زمین، 200 زیر بنا و حیاطی تزیین شده […]

کد: 91724
820 متر
200 متر
دو
جنگلی