حتماً نگاهی به این ملک ها بیاندازید

زمین

32 میلیارد

فروش زمین بقیمت سنددار داخل بافت چلندر خرید زمین جنگلی رویان انتخاب شماست. زمینی که شما انتخاب کرده اید جزء مناطق بکر و خوش آب هوای نوشهر در منطقه ای تهرانی نشین است . این زمین دارای دارای اب ، برق و گازاست . فروش زمین در رویان با قمیتی استثنایی ، این زمین با […]

811 متر
جنگلی