حتماً نگاهی به این ملک ها بیاندازید

ویلا

15,500 میلیارد

خرید ویلا چلک نوشهر برای خرید ویلا ، نوشهر یکی از بهترین شهرهایی است که می توانید در آن در اقدام به خرید ویلا نمایید. ملکی که شما انتخاب کردید یکی از بهترین گزینه های خرید ویلا جنگلی در نوشهر است. ویلا با 365 متر زمین، 240 زیر بنا و حیاطی تزیین شده با گل […]

کد: 89751
365 متر
240 متر
سه
جنگلی

ویلا

17 میلیارد

خرید ویلای مدرن شهرکی در لتینگان برای خرید ویلا ، نوشهر یکی از بهترین شهرهایی است که می توانید در آن در اقدام به خرید ویلا نمایید. ملکی که شما انتخاب کردید یکی از بهترین گزینه های خرید ویلا جنگلی در نوشهر است. ویلا با 300 متر زمین، 370زیر بنا و حیاطی تزیین شده با […]

کد: 75684
300 متر
370 متر
سه
جنگلی

ویلا

25 میلیارد

ویلای فول فرنیش در شهرک برند چلک برای خرید ویلا ، نوشهر یکی از بهترین شهرهایی است که می توانید در آن در اقدام به خرید ویلا نمایید. ملکی که شما انتخاب کردید یکی از بهترین گزینه های خرید ویلا جنگلی در نوشهر است ویلا با 405 متر زمین، 500 زیر بنا و حیاطی تزیین […]

کد: 85810
405 متر
500 متر
چهار
جنگلی

ویلا

37 میلیارد

فروش ویلای لوکس در چلک استخردار برای خرید ویلا ، نوشهر یکی از بهترین شهرهایی است که می توانید در آن در اقدام به خرید ویلا نمایید. ملکی که شما انتخاب کردید یکی از بهترین گزینه های خرید ویلا جنگلی در نوشهر است. ویلا با 500 متر زمین، 300 زیر بنا و حیاطی تزیین شده […]

کد: 84406
500 متر
300 متر
سه
جنگلی