حتماً نگاهی به این ملک ها بیاندازید

ویلا

14,900 میلیارد

خرید ویلای مدرن سنددار در نوشهر برای خرید ویلا ، نوشهر یکی از بهترین شهرهایی است که می توانید در آن در اقدام به خرید ویلا نمایید. ملکی که شما انتخاب کردید یکی از بهترین گزینه های خرید ویلا جنگلی در نوشهر است. ویلا با 475 متر زمین، 200 زیر بنا و حیاطی تزیین شده […]

کد: 83774
475 متر
200 متر
سه
جنگلی

ویلا

8,500 میلیارد

ویلا جنگلی استخر دار مدارک کامل سیسنگان نوشهر برای خرید ویلا ، نوشهر یکی از بهترین شهرهایی است که می توانید در آن در اقدام به خرید ویلا نمایید. ملکی که شما انتخاب کردید یکی از بهترین گزینه های خرید ویلا جنگلی در نوشهر است. ویلا با 220 متر زمین، 290 زیر بنا و حیاطی […]

220 متر
290 متر
سه
جنگلی

ویلا

22 میلیارد

فروش ویلای فول فرنیش شهرکی در نوشهر برای خرید ویلا ، نوشهر یکی از بهترین شهرهایی است که می توانید در آن در اقدام به خرید ویلا نمایید. ملکی که شما انتخاب کردید یکی از بهترین گزینه های خرید ویلا جنگلی در نوشهر است. ویلا با 500 متر زمین، 450 زیر بنا و حیاطی تزیین […]

کد: 85623
500 متر
450 متر
چهار
جنگلی