فروش ویلا در شمال نوشهر قواره اول جنگل-۱۵۲۵۳

فروش ویلا در شمال نوشهر قواره اول جنگل-۱۵۲۵۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 1,400 متر
متراژ بنا: 650 متر
تعداد خواب: 5
موقعیت مکانی: جنگلی
45,000,000,000 تومان
خرید ویلا دوبلکس در شمال نوشهر-۳۶۱۹۵

خرید ویلا دوبلکس در شمال نوشهر-۳۶۱۹۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 160 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
3,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۹۸۳۶

متراژ زمین: 590 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,127,000,000 تومان
فروش ویلا باغ مبله در شمال نوشهر-۴۸۰۷۶

فروش ویلا باغ مبله در شمال نوشهر-۴۸۰۷۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 240 متر
متراژ بنا: 150 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
3,500,000,000 تومان
فروش ویلا در شمال ایزدشهر-۴۹۴۶۵

فروش ویلا در شمال ایزدشهر-۴۹۴۶۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 118 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: شهری
2,100,000,000 تومان
فروش ویلا شهرکی در شمال رویان سیاهرود-۲۹۵۲۶

فروش ویلا شهرکی در شمال رویان سیاهرود-۲۹۵۲۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 205 متر
متراژ بنا: 220 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
4,000,000,000 تومان
فروش ویلا شهرکی در شمال رویان-۲۵۸۲۱

فروش ویلا شهرکی در شمال رویان-۲۵۸۲۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
5,400,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۹۸۰

متراژ زمین: 418 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
5,400,000,000 تومان
خرید ویلا مبله در شمال رویان-۴۷۷۰۱

خرید ویلا مبله در شمال رویان-۴۷۷۰۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 210 متر
متراژ بنا: 100 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
2,500,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۸۲۶۲

متراژ زمین: 300 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,850,000,000 تومان
فروش ویلا شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۹۸۶

فروش ویلا شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۹۸۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 360 متر
متراژ بنا: 100 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
3,500,000,000 تومان
خرید ویلا باغ در شمال نوشهر-۴۷۹۱۶

خرید ویلا باغ در شمال نوشهر-۴۷۹۱۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 560 متر
متراژ بنا: 90 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
2,800,000,000 تومان
فروش ویلا استخردار در شمال رویان ونوش-۱۶۰۴

فروش ویلا استخردار در شمال رویان ونوش-۱۶۰۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 550 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
18,000,000,000 تومان
فروش ویلا باغ در شمال نوشهر-۱۸۸۴۵

فروش ویلا باغ در شمال نوشهر-۱۸۸۴۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 1,200 متر
متراژ بنا: 100 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
6,500,000,000 تومان
فروش ویلا مبله در شمال نوشهر-۴۶۰۶۹

فروش ویلا مبله در شمال نوشهر-۴۶۰۶۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 310 متر
متراژ بنا: 125 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
2,650,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال رویان-۳۰۷۴۴

متراژ زمین: 240 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,160,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۵۳۰

متراژ زمین: 250 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,680,000,000 تومان
خرید زمین در شمال نوشهر نجارده-۲۴۲۴۲

متراژ زمین: 750 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
6,375,000,000 تومان
فروش ویلا دوبلکس در شمال رویان ونوش-۴۷۶۹۱

فروش ویلا دوبلکس در شمال رویان ونوش-۴۷۶۹۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 200 متر
متراژ بنا: 140 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
2,000,000,000 تومان
خرید ویلا شهرکی در شمال نوشهر-۳۳۳۱۲

خرید ویلا شهرکی در شمال نوشهر-۳۳۳۱۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 260 متر
متراژ بنا: 130 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
2,700,000,000 تومان
فروش ویلا شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۸۴۱

فروش ویلا شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۸۴۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 210 متر
متراژ بنا: 100 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
1,750,000,000 تومان
متراژ زمین: 220 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,200,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال رویان-۳۵۵۵۱

متراژ زمین: 500 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,000,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۰۰۶

متراژ زمین: 230 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,955,000,000 تومان
متراژ زمین: 730 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
12,775,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر چلک-۴۶۸۲۳

متراژ زمین: 2,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
40,000,000,000 تومان
فروش ویلا دوبلکس در شمال نوشهر-۱۴۸۹۸

فروش ویلا دوبلکس در شمال نوشهر-۱۴۸۹۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 330 متر
متراژ بنا: 222 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
3,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال رویان-۴۷۴۰۹

متراژ زمین: 600 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
12,000,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۲۲۱

متراژ زمین: 200 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,700,000,000 تومان
خرید ویلا شهرکی در شمال نوشهر-۴۵۲۵۰

خرید ویلا شهرکی در شمال نوشهر-۴۵۲۵۰
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 250 متر
متراژ بنا: 250 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
4,100,000,000 تومان
1 2 8