خرید زمین جنگلی شهرکی در شمال نوشهر-۴۴۱۷۶

متراژ زمین: 1,400 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
14,000,000,000 تومان
خرید زمین در شمال نوشهر نجارده-۲۴۲۴۲

متراژ زمین: 750 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
6,375,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نمک آبرود-۴۲۰۰۵

متراژ زمین: 780 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
11,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۹۰۳۱

متراژ زمین: 700 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
10,000,000,000 تومان
خرید زمین در شمال نوشهر چلک-۴۳۸۵۴

متراژ زمین: 700 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
8,750,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال رویان-۳۰۷۴۸

متراژ زمین: 480 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
4,080,000,000 تومان
خرید ویلا در شمال محمودآباد کلوده-۴۱۸۲۲

خرید ویلا در شمال محمودآباد کلوده-۴۱۸۲۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 218 متر
متراژ بنا: 120 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
1,550,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال رویان-۴۱۱۴۶

متراژ زمین: 545 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
4,630,000,000 تومان
فروش زمین قواره اول دریا در شمال نوشهر-۴۴۱۸۱

متراژ زمین: 1,100 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
27,500,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۳۵۴۱

متراژ زمین: 316 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 1,302 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
23,436,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۶۳

متراژ زمین: 900 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
20,000,000,000 تومان
خرید آپارتمان شهری در شمال نوشهر-۴۰۸۲۱

خرید آپارتمان شهری در شمال نوشهر-۴۰۸۲۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 130 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: شهری
3,120,000,000 تومان
خرید آپارتمان شهری در شمال نوشهر-۴۱۷۸۸

خرید آپارتمان شهری در شمال نوشهر-۴۱۷۸۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 120 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: شهری
2,520,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر چلک-۳۲۰۲۹

متراژ زمین: 730 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
11,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی ساحلی در نمک آبرود-۳۶۶۷۳

متراژ زمین: 400 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
3,600,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال کلارآباد-۴۱۳۷۹

متراژ زمین: 402 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,500,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال رویان-۳۸۵۷۲

متراژ زمین: 255 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,300,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر-۲۲۳۹۳۱

متراژ زمین: 400 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
5,200,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر توسکاتک-۴۰۰۵۸

متراژ زمین: 3,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
19,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 4,082 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
49,000,000,000 تومان
فروش زمین در چالوس هچیرود-۳۸۶۴۳

متراژ زمین: 290 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,465,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۳۶۳۱۰

متراژ زمین: 240 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,824,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۳۷۳۱۴

فروخته شده

متراژ زمین: 287 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,500,000,000 تومان
خرید زمین در شمال نوشهر چلک-۳۸۶۱۴

متراژ زمین: 400 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
6,400,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۳۸۴۴۷

متراژ زمین: 350 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,150,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در سیسنگان-۳۸۵۱۴

متراژ زمین: 468 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,270,000,000 تومان
متراژ زمین: 290 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,175,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۳۹۲۹۶

متراژ زمین: 250 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,250,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در چالوس هچیرود-۴۰۰۸۶

متراژ زمین: 480 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
6,720,000,000 تومان
1 2 11