فروش ویلا باغ ساحلی در شمال سرخرود-۲۹۰۸۵

فروش ویلا باغ ساحلی در شمال سرخرود-۲۹۰۸۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 2,260 متر
متراژ بنا: 180 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: ساحلی
40,000,000,000 تومان
فروش آپارتمان ساحلی شمال سرخرود-۴۷۹۲۴

فروش آپارتمان ساحلی شمال سرخرود-۴۷۹۲۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 3,400 متر
متراژ بنا: 144 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: ساحلی
5,500,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۲۲۰

متراژ زمین: 390 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
4,700,000,000 تومان
فروش ویلا باغ در شمال نوشهر-۴۴۲۰۹

فروش ویلا باغ در شمال نوشهر-۴۴۲۰۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 535 متر
متراژ بنا: 270 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
6,500,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۸۵۲

متراژ زمین: 600 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
12,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال سرخرود-۴۸۳۱۵

متراژ زمین: 900 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
6,750,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر نجارده-۴۸۴۸۶

متراژ زمین: 408 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
4,950,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۲۲۲

متراژ زمین: 320 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,400,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال سرخرود-۴۸۳۱۳

متراژ زمین: 370 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,775,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۸۲۶۲

متراژ زمین: 300 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,850,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال رویان-۴۷۹۷۵

متراژ زمین: 345 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
4,700,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر سیسنگان-۴۷۵۵۲

متراژ زمین: 260 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,900,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۸۰۶۵

متراژ زمین: 316 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,160,000,000 تومان
فروش زمین در شمال رویان ونوش-۲۵۸۵۴

متراژ زمین: 392 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,920,000,000 تومان
متراژ زمین: 1,570 متر
موقعیت مکانی: شهری
18,800,000,000 تومان
متراژ زمین: 360 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,700,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۰۳۸

متراژ زمین: 445 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
4,900,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۲۴۵۴۵

متراژ زمین: 360 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,808,000,000 تومان
فروش باغ ویلا در شمال نوشهر نجارده-۴۴۲۱۴

فروش باغ ویلا در شمال نوشهر نجارده-۴۴۲۱۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 620 متر
متراژ بنا: 300 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
10,000,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر-۴۷۸۴۵

متراژ زمین: 600 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
5,400,000,000 تومان
متراژ زمین: 526 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,600,000,000 تومان
خرید زمین جنگلی شهرکی در شمال نوشهر-۴۴۱۷۶

متراژ زمین: 1,400 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
14,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال رویان-۳۰۷۴۴

متراژ زمین: 240 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,160,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۵۳۰

متراژ زمین: 250 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,680,000,000 تومان
خرید زمین در شمال نوشهر نجارده-۲۴۲۴۲

متراژ زمین: 750 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
6,375,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نمک آبرود-۴۲۰۰۵

متراژ زمین: 780 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
11,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۴۲۷۲

متراژ زمین: 423 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
5,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 220 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,200,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۸۵۰

متراژ زمین: 300 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,550,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۴۷۵۷۷

متراژ زمین: 300 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,400,000,000 تومان
1 2 13