خرید ویلا مبله در شمال نوشهر لتینگان-۳۰۴۵۱

خرید ویلا مبله در شمال نوشهر لتینگان-۳۰۴۵۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 200 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
4,000,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر چلندر-۲۹۷۷۶

متراژ زمین: 270 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
1,350,000,000 تومان
خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود-۶۴۶۶

خرید آپارتمان ساحلی در سرخرود-۶۴۶۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 500 متر
متراژ بنا: 88 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: ساحلی
900,000,000 تومان
خرید زمین در شمال نوشهر چلک-۳۰۷۴۹

متراژ زمین: 525 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
4,200,000,000 تومان
فروش ویلا در شمال رویان ونوش-۲۷۸۶۱

فروش ویلا در شمال رویان ونوش-۲۷۸۶۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 275 متر
متراژ بنا: 160 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: جنگلی
2,650,000,000 تومان
 فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود-۵۲۷۹

 فروش آپارتمان ساحلی در سرخرود-۵۲۷۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 100 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: ساحلی
3,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 230 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
850,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر چلک -۳۰۸۳۷

متراژ زمین: 1,100 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
8,500,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی ساحلی در شمال نوشهر-۳۰۰۴۱

متراژ زمین: 480 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
9,600,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی  پلاک اول دریا نوشهر-۳۹۵۴۹

متراژ زمین: 1,860 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
37,200,000,000 تومان
فروش آپارتمان شهری در شمال محمودآباد-۲۹۵۰۱

فروش آپارتمان شهری در شمال محمودآباد-۲۹۵۰۱
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 95 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: شهری
800,000,000 تومان
متراژ زمین: 1,000 متر
موقعیت مکانی: شهری
15,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۲۸۸۹۲

متراژ زمین: 920 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
10,000,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۳۰۷۲۵

متراژ زمین: 350 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,975,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۳۰۷۵۰

متراژ زمین: 400 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,200,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر چلندر-۳۰۷۳۲

متراژ زمین: 930 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
5,394,000,000 تومان
خرید زمین در شمال نوشهر چلک-۲۹۶۷۲

متراژ زمین: 400 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
4,000,000,000 تومان
خرید ویلا مبله در شمال کلارآباد-۲۶۸۴۶

خرید ویلا مبله در شمال کلارآباد-۲۶۸۴۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 221 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
5,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر چلندر-۲۹۷۷۳

متراژ زمین: 380 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,230,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر چلک-۲۸۷۵۹

متراژ زمین: 1,200 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
16,800,000,000 تومان
خرید آپارتمان شهری در شمال محمودآباد-۲۷۶۷۵

خرید آپارتمان شهری در شمال محمودآباد-۲۷۶۷۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 130 متر
متراژ بنا: 100 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: شهری
700,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال کلارآباد-۱۵۱۰۴

متراژ زمین: 320 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
4,800,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر لتینگان-۱۰۲۳

متراژ زمین: 500 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
3,750,000,000 تومان
فروش ویلا استخردار در شمال محمودآباد-۲۷۱۳

فروش ویلا استخردار در شمال محمودآباد-۲۷۱۳
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 280 متر
متراژ بنا: 190 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
2,900,000,000 تومان
خرید ویلا در شمال رویان ونوش-۲۷۲۴۸

خرید ویلا در شمال رویان ونوش-۲۷۲۴۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 400 متر
متراژ بنا: 250 متر
تعداد خواب: 4
موقعیت مکانی: جنگلی
3,500,000,000 تومان
فروش ویلا باغ ساحلی نمک ابرود-۲۵۵۹۹

فروش ویلا باغ ساحلی نمک ابرود-۲۵۵۹۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 1,000 متر
متراژ بنا: 110 متر
تعداد خواب: 2
موقعیت مکانی: ساحلی
13,000,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال رویان-۲۶۰۰۴

متراژ زمین: 461 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
4,250,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال رویان-۲۷۸۰۵

متراژ زمین: 340 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,100,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال رویان-۲۶۷۸۲

متراژ زمین: 455 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
4,100,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال رویان-۲۶۳۶۸

متراژ زمین: 437 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
5,500,000,000 تومان
1 2 8