متراژ زمین: 2,300 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
23,000,000,000 تومان
خرید زمین در شمال محمودآباد-۴۹۴۰۳

متراژ زمین: 6,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
27,000,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر نجارده-۳۰۶۲۱

متراژ زمین: 2,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
20,000,000,000 تومان
فروش زمین در شمال محمودآباد-۱۳۷۶۹

متراژ زمین: 16,000 متر
موقعیت مکانی: شهری
32,000,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر چلک-۴۶۸۲۳

متراژ زمین: 2,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
40,000,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی ساحلی در شمال محمودآباد-۴۶۲۰۸

متراژ زمین: 3,200 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
64,000,000,000 تومان
فروش زمین ساحلی در شمال محمودآباد-۱۶۲۰۸

متراژ زمین: 7,000 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
100,000,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر نجارده-۱۱۲۳۷

متراژ زمین: 2,500 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
20,000,000,000 تومان
فروش زمین در شمال رویان ونوش-۱۴۶۳۳

متراژ زمین: 55,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
220,000,000,000 تومان
فروش زمین قواره اول دریا در شمال نوشهر-۳۲۹۸۵

متراژ زمین: 3,300 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
46,200,000,000 تومان
متراژ زمین: 6,100 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
30,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 2,800 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
23,000,000,000 تومان
خرید زمین در شمال نوشهر لتینگان -۲۹۲۴۵

متراژ زمین: 6,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
66,000,000,000 تومان
زمین ویژه شهرک سازی در تنکابن-نشتارود-۲۵۲۸۶

متراژ زمین: 4,500 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
18,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 12,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
45,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 3,300 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
15,180,000,000 تومان
متراژ زمین: 9,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
31,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 2,800 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
19,600,000,000 تومان
خرید زمین در هراز آمل ۱۰-۲۱۹

خرید زمین در هراز آمل ۱۰-۲۱۹
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 50,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
35,000,000,000 تومان
خرید زمین متراژ بالا در آمل – ۲۰۳

متراژ زمین: 53,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
45,000,000,000 تومان
خرید زمین در آمل ویژه شهرک سازی – ۳۰۴

خرید زمین در آمل ویژه شهرک سازی – ۳۰۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 44,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
30,800,000,000 تومان
متراژ زمین: 10,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
8,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 2,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
9,000,000,000 تومان
فروش زمین در فریدونکنار – ۲۲۶

فروش زمین در فریدونکنار – ۲۲۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 1,100 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
8,800,000,000 تومان
خرید زمین در آمل ۱۰-۲۱۶

خرید زمین در آمل ۱۰-۲۱۶
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 2,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,200,000,000 تومان
متراژ زمین: 8,200 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
8,200,000,000 تومان