فروش زمین قواره اول دریا در محمودآباد-۴۵۱۸۱

متراژ زمین: 7,800 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
150,000,000,000 تومان
زمین ساحلی با مجوز ساخت در رویان-۵۲۱۷۶

متراژ زمین: 20,000 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
1,000,000,000,000 تومان
فروش زمین ساحلی در شمال محمودآباد-۱۶۲۰۸

متراژ زمین: 7,000 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
125,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال رویان ونوش-۵۸۳

متراژ زمین: 400 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
6,800,000,000 تومان
فروش زمین جاده به ساحل در نوشهر-۵۲۱۷۳

متراژ زمین: 20,000 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
560,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 6,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
21,000,000,000 تومان
خرید زمین قواره دوم دریا در شمال نوشهر-۵۲۱۶۴

متراژ زمین: 4,500 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
81,000,000,000 تومان
خرید زمین در شمال نوشهر-۱۶۶۲۱

متراژ زمین: 12,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
90,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۳۰۶۸۸

متراژ زمین: 240 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
2,160,000,000 تومان
خرید زمین در شمال نوشهر لتینگان -۲۹۲۴۵

متراژ زمین: 6,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
66,000,000,000 تومان
فروش زمین بقیمت در رویان-۵۲۱۵۵

متراژ زمین: 6,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
36,000,000,000 تومان
فروش زمین شهرکی در شمال نوشهر-۵۲۱۵۸

متراژ زمین: 4,500 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
58,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 280 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
4,200,000,000 تومان
خرید زمین شهرکی در شمال نوشهر-۲۳۵۹۰

متراژ زمین: 730 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
8,030,000,000 تومان
خرید زمین جنگلی در شمال نوشهر-۳۳۰۴۵

متراژ زمین: 3,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
18,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 3,800 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
22,000,000,000 تومان
فروش ویلا مبله در شمال نوشهر-۶۱۲۲

فروش ویلا مبله در شمال نوشهر-۶۱۲۲
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 240 متر
متراژ بنا: 270 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
4,500,000,000 تومان
خرید ویلا مبله در شمال نوشهر-۶۲۶۷

خرید ویلا مبله در شمال نوشهر-۶۲۶۷
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 300 متر
متراژ بنا: 240 متر
تعداد خواب: 3
موقعیت مکانی: جنگلی
5,000,000,000 تومان
فروش زمین نزدیک جنگل در آمل – ۳۰۴

فروش زمین نزدیک جنگل در آمل – ۳۰۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 5,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
12,500,000,000 تومان
متراژ زمین: 2,150 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
29,000,000,000 تومان
خرید زمین در آمل ۱۰-۲۱۸

خرید زمین در آمل ۱۰-۲۱۸
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 4,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
11,200,000,000 تومان
فروش زمین متراژ بالا در آمل – ۲۰۴

فروش زمین متراژ بالا در آمل – ۲۰۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 2,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
6,000,000,000 تومان
خرید زمین در آمل ویژه شهرک سازی – ۳۰۴

خرید زمین در آمل ویژه شهرک سازی – ۳۰۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 20,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
40,000,000,000 تومان
خرید زمین در چمستان – ۲۰۵

خرید زمین در چمستان – ۲۰۵
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 2,200 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
6,600,000,000 تومان
متراژ زمین: 2,000 متر
موقعیت مکانی: ساحلی
24,000,000,000 تومان
خرید زمین در آمل جاده هراز – ۳۰۴

خرید زمین در آمل جاده هراز – ۳۰۴
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

متراژ زمین: 10,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
20,000,000,000 تومان
متراژ زمین: 2,300 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
23,000,000,000 تومان
خرید زمین در شمال محمودآباد-۴۹۴۰۳

متراژ زمین: 6,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
27,000,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر نجارده-۳۰۶۲۱

متراژ زمین: 2,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
20,000,000,000 تومان
فروش زمین در شمال نوشهر چلک-۴۶۸۲۳

متراژ زمین: 2,000 متر
موقعیت مکانی: جنگلی
40,000,000,000 تومان